Thẻ: tùy biến buddypress

Ẩn thông tin admin cho website dùng BuddyPress

Hình ẩn thông tin admin

Hôm nay vntopic sẽ chia sẻ với các bạn cách ẩn thông tin admin trên website wordpress dùng BuddyPress. Những ai xài wordpress thường không muốn lộ diện tài khoản admin. Vì cuộc sống này phức tạp lắm, người ta có thể…thử password của bạn suốt ngày ý mà. Xem thêm: Hướng dẫn chung về …