Thẻ: trắc nghiệm tâm lý

[Kinh dị hại não] 7 câu hỏi kiểm tra tâm lý rùng rợn của FBI, và đáp án.

Khurungamu

Tại sao nó được FBI chọn để trắc nghiệm tâm lý. Đó là vì nếu bạn trả lời được khoảng 6/7 câu hỏi này thì bạn được xếp vào dạng tội phạm tiềm năng. Cỡ Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Đức Nghĩa các kiểu chỉ có thể gọi bằng cụ nhé. Theo “truyền …