ĐĂNG KÝ
MXH VungTauOnline.net

Thẻ: một phút trên internet

Chuyện gì diễn ra trong vòng 1 phút trên Internet – 2017

internet-2017-vntopic-net

Chuyện gì diễn ra trong vòng 1 phút trên Internet – 2017? Bạn có thể suy đoán được toàn thế giới này làm được gì trên Internet trong 60s không. Hãy thử nghĩ về một vài con số ví dụ nhiêu bao nhiêu email được gửi, bao nhiêu lượt xem Youtube, bao nhiêu lượt…tra Google,… …