ĐĂNG KÝ
MXH VungTauOnline.net

Thẻ: mã vùng điện thoại

Danh sách mã vùng điện thoại mới của 63 tỉnh thành năm 2017

goi-dien-co-dinh-bg

Trong những năm qua, do việc chia tách và hợp nhất tỉnh/thành phố, độ dài mã vùng của Việt Nam không nhất quán (có tỉnh có mã vùng dài 3 chữ số, tỉnh khác lại chỉ có một hoặc 2 chữ số). Điều này không phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc điều chính …