Thẻ: items

Hướng dẫn đầy đủ về các vật phẩm (Items) trong Pokémon Go

pokemon-go-items2

Trong phần này mình sẽ cố gắng phân tích hết tất cả các khái niệm hoặc vật phẩm được dùng trong game Pokémon Go. Mình muốn tạo một tự điển “siêu mini” của game tại đây để bạn nào cần hạng mục nào thì vào và tìm ra ngay thông tin hướng dẫn. Trước tiên …