Thẻ: Hủy kết bạn

Tiện ích theo dõi người đã unfriend bạn (hủy kết bạn) trên facebook.

Theo dõi hủy kết bạn Facebook

Vào một ngày đẹp trời, bạn rãnh rỗi ngồi lướt facebook và muốn kiểm tra xem mình đã có bao nhiêu bạn trên mạng xã hội khổng lồ này. Bạn bất chợt phát hiện ra rằng mình bị giảm đi một vài đứa. Hây, ăn ở làm sao mà bị unfriend thế này. Sau một …